Tehnika

Svi naši radovi se prave ručno. Kao i svaka umjetnost, i kaligrafija obiluje tajnama i tehnikama pripreme osnovnih sastojaka. Proces pravljenja nekog kaligrafskog djela (ar. لوحة levha, lewha) je veoma složen, te ćemo ovdje navesti samo osnovne informacije o elementima kaligrafskog djela:

Papir

U našem studiju se dorađuju već gotovi industrijski ili ručno rađeni papiri. Papir se boji prirodnim bojama biljnog porijekla različitim tehnikama, zatim se priprema podloga za pisanje, obično sa nanosima bjelanceta. Tako pripremljen papir stoji najmanje šest mjeseci i tek se onda koristi za pisanje i to nakon glačanja.

Priprema pribora i tinte

Arapska kaligrafija se piše perom—kalemom od najeve ili bambusove trske zašiljene na dva vrha. Levha se ispisuje jednom vrstom tinte (ar. مركب murekkeb) koja se najčešće pravi od čađi i gumi arabike koja se koristi kao vezivo.

Pisanje

Nakon dugotrajnih priprema dolazimo do glavnog dijela svake levhe—pisane riječi. U arapsko-islamskoj kaligrafiji su se tokom stoljeća razvili mnogi načini i škole pisanja, od kojih ćemo nabrojati one najvažnije:

Osim pisanja arapskog pisma, mi se također bavimo pisanjem i proučavanjem svih varijanata latiničnog pisma. Ovdje ćemo navesti neke varijante latiničnog pisma:

Latinica Latinica
Latinica Latinica
Latinica Latinica

Uz ovo pišemo hebrejsko i ćirilično pismo, uključujući i crkvenu ćirilicu te staru bosančicu (pismo stećaka). Ispod se nalazi primjer bosančice u ćirilićnoj i latiničnoj varijanti:

Bosančica Bosančica

Ukrašavanje (ornamentika)

Na kraju dolazi ornamentika koja ima za zadatak dodatno naznačiti tekst. Na levhu se dodaju cvjetni ili geometrijski ornamenti u bojama sa pozlaćenim dijelovima.

Pozivamo vas da posjetite našu galeriju da biste mogli steći uvid u krajnji rezultat ovog dugotrajnog postupka.

Kaligrafski studio Husni Hatt oslikava džamije i slične objekte, ispisuje tarihe—natpise na nišanima ili objektima i sve druge vrste natpisa arapskim pismom, latinicom ili ćirilicom.