Projekti

Najznačajniji projekti na kojima je radionica radila u proteklom periodu su slijedeći:

Ovo je u najkraćem ono čime se do sada bavio naš studio. Vrijedno je još napomenuti da je radionici posvećena značajna pažnja u knjizi Traditional Arts And Crafts In Bosnia And Herzegovina koju je izdao UNESCO 2005. godine.